Mượn ngôn từ của yếu nhân của Con Đường Nhân Bản Vương Du đám vẹm cái chữ của Vương Tiên Sinh có vẻ

Mượn ngôn từ của yếu nhân của "Con Đường Nhân Bản" Vương Du: đám "vẹm cái" ( chữ của Vương Tiên Sinh ) có vẻ càng ngày càng có ánh mắt "mời gọi" ( chữ của Bá Tước Đờ Ba Le ):
[ Vương Du ( "Con Đường Nhân Bản" ) gọi bà Tạ Phong Thần là "Con Vẹm Cái"! ]
https://www.voatiengviet.com/a/viet-nam-phan-d…/4354266.html
...nhưng khả năng đĩ mồm của người đẹp của người đẹp cũng chỉ thuộc hàng học trò của Đại Văn Hào -- Dick-Clark-tự-xưng-style-MC Nguyễn Ngọc Ngạn thôi!
10/10/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Xem thêm các bài liên quan