Mất nhiều thứ trong đời để theo đuổi em kính huyền thoại này

Mất nhiều thứ trong đời để theo đuổi em kính huyền thoại này. Đến lúc tóm được, ấn em lên mắt (công nhận mình phang em này nom tởm thật), mấy thằng giai làng Sở bảo "Đeo con kính nhà quê thế" thấy sướng lự người. Chất chơi của mình mà để mấy ông làng Sở này biết thì đem mà vứt đi chứ để làm gì? Có phỏng?
11/08/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Xem thêm các bài liên quan