GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC 18 Hỡi người làm vợ hãy vâng phục chồng mình y như điều đó theo Chúa đáng phải nê

GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC. "18 Hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình, y như điều đó theo Chúa đáng phải nên vậy. 19 Hỡi kẻ làm chồng, hãy yêu vợ mình, chớ hề ở cay nghiệt với người. 20 Hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, vì điều đó đẹp lòng Chúa. 21 Hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng. "(Cô-lô-se 3:18-21) Cảm tạ Chúa vì sự sáng qua Lời của Ngài. E-va là người nữ đầu tiên đưa toàn nhân loại sa vào tội lỗi bởi sự không vâng lời, thì ngày nay Chúa cho một gia đình hạnh phúc phải bắt đầu bằng sự vâng phục trật tự của Chúa của người vợ là người nữ. Vâng phục chính chồng mình là uy quyền đại diện trong gia đình do Chúa thiết lập. + Nếu người vợ vâng phục, người chồng sẽ hết mực yêu thương. + Nếu người vợ vâng phục, khiến con cái cũng noi gương mà thuận phục cha mẹ + Nếu người vợ vâng phục, lòng người chồng đầy tình yêu và yên nghĩ, thì ắt hẳn sẽ không còn có thể chọc giận con cái mình nữa. Mọi sự nổi loạn, bình quyền, kiêu căng, bất phục của chị em chỉ đem lại sự rủa sả và nặng nề cho gia đình và xã hội mà thôi. Hãy thuận phục trật tự mà Đức Chúa Trời đã thiết lập. Đó là con đường phước hạnh. Muốn cách khác cũng không được. Msnc Trương Quý www.sachnoi.asia
11/08/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Xem thêm các bài liên quan