đã từng có một người khiến bạn khóc cười như trong truyện cổ tích

đã từng có một người khiến bạn khóc cười như trong truyện cổ tích?? rồi những điều ngỡ là hư cấu lại hằn hiện rõ ràng ngay nơi hiện tại ?
đã từng có một người khiến bạn cho rằng chờ đợi là hạnh phúc? rồi nơi cuối đường chưa từng là nỗi thất vọng ☘️? '' đã từng '' chỉ là một quá khứ rất đau vì nó có thể chẳng có thêm lần nữa ?
10/10/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Xem thêm các bài liên quan