Bài viết 10/2016

Ảnh hưởng của Mặt Trăng với Trái Đất

rong nhiều ấn phẩm cổ đều thấy ghi “mặt trăng tác động ảnh hưởng tới thể chất và tâm hồn con người, như dịch bệnh là do Nữ thần mặt trăng Selena trừng phạt những kẻ có tội”. Xem chi tiết

17/10/2016 Gửi nhận xét

Mưu lừa

Ông trả lại món tiền họ cho ông mượn từ lúc khởi đầu. Không lâu trước  khi xe lửa đến Tralee, viên thẩm phán nhận được phé bài tốt – bốn con đầm. Xem chi tiết

05/10/2016 Gửi nhận xét