Bài viết 04/2016

Tinh nghịch nho gia - Phần 2

Đọc văn thơ của nho gia nói những cái thường bị coi là tục, là thiếu đứng đắn, ta mới thấy rằng đôi khi cái quan niệm tôn vinh của xã hội về tác phong đạo mạo của nho gia là một thứ “hào quang” vô ích. Xem chi tiết

27/04/2016 Gửi nhận xét

Tinh nghịch nho gia - Phần 1

Thế nhưng nho gia cũng là con người nên cũng không thể xa lạ với những gì thuộc về con người. Đọc những chuyện kể về các vị, ta thấy cái chất người toàn diện ở các vị. Và cũng như nhiều người “quậy” khác, nhiều vị cũng có nhiều trò... Xem chi tiết

25/04/2016 Gửi nhận xét

Cuốc kêu lau trắng…

Trai gái muốn được yêu chỉ cần cho đối tượng mà mình thầm thương trộm nhớ uống vài thìa bột con cuốc rục thì nàng (hay chàng) sẽ yêu mình mê muội… Xem chi tiết

22/04/2016 Gửi nhận xét

Tại sao Intel đầu tư lớn vào Việt Nam

“Phải tin vào các nhân viên của mình. Khi họ thăm dò tình hình thị trường để tìm cơ hội đầu tư thì chi phí luôn là điều nổi bật trong tâm trí họ, vì đó là một yếu tố quan trọng có phần quyết định”, ông... Xem chi tiết

20/04/2016 Gửi nhận xét